Ведення бухгалтерського обліку

повний аутсорсинг, - всі облікові процеси виконуються нашою компанією. Підходить для невеликого бізнесу з незначною кількістю операцій, ФОП.

● частковий аутсорсинг, - частину облікових процесів виконує персонал Клієнта, всі інші процеси, включно з закриттям облікового періоду та формуванням звітності, виконуються нашою компанією. Завдяки гнучкості у розподілі функцій підходить практично усім.

● послуга “Головний бухгалтер” - облік на окремих ділянках виконує персонал Клієнта, наша компанія здійснює контроль та інші функції, які покладаються на головного бухгалтера згідно із законодавством.

● відновлення обліку, - потрібне у разі відсутності обліку, неналежному веденні обліку, відсутності значної частини документів тощо.

Переваги, які отримують наші Клієнти з ведення обліку:
● висока якість надання послуг: наш персонал має належну кваліфікацію і багаторічний досвід, постійно навчається і оперативно відслідковує законодавчі зміни

● стабільність обслуговування: відсутність "людського" фактору - на Клієнта працює команда, а не одна людина

● економія коштів: не потрібно створювати робоче місце, придбавати програми бухгалтерського обліку та обміну документів, сплачувати за бухгалтерські видання та семінари, забезпечувати актуальність та збереження даних.